دستگیری 15 مأمور اطلاعاتی آل‌سعود از سوی انصارالله، جواز عبور کشتی نجات