سرمربی تیم ساحلی گلساپوش یزد: باید بیشتر گل می زدیم