تحریم‌ها کشتیرانی ایران را به گل ننشاند؛کشتی‌های ایرانی آزادانه در آب‌های بین‌المللی حرکت می‌کن