اولین سالگرد درگذشت جهان پهلوان علیرضا سلیمانی در کرج برگزار شد/تصاویر