با واگذاری پرسپولیس به شركت استيل آذين موافقت شده است/ هدایتی پس از صعود سرخپوشان جایزه خوبی پرداخت م