بوسکتس همچنان در کنار بازیکنان بارسلونا تمرین نمی‌کند