طومار مردم شهرستان ملایر در حمایت از سخنان راه‌گشای مقام معظم رهبری