سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حمله تروریستی در قطیف را محکوم کرد