روزنامه خبرورزشی 2 خرداد | مازراتی 1.5 میلیاردی به نام آقازاده ورزش!