لاریجانی: قدرت ایران برای عزت مسلمانان است نه برای ایجاد تفرقه و تجاوز/ به چه زبانی بگوییم فناوری هست