سخنگوی کاخ سفید: درباره مبارزه با داعش با ایران ...