قاری مصری:خوشحالم با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنم