اوباما: پیوندهای محکمی با اسرائیل دارم/دنبال توافقی با ایران برای امن‌تر کردن اسرائیل هستیم/ همه گزی