نژادفلاح: اظهارات فدراسیون فوتبال عربستان غیرواقع و هدفمند است/دنبال حل خروج بازیکنان هستیم