شکست تیم فوتبال ساحلی زینت گستر نوشهر در برابر تیم قوی سپید انزلی