موسسه فرهنگی قرآن و عترت شهدای قراخیل قائمشهر افتتاح شد