خبر: ایجاد ظرفیت‌های جدید اشتغال در حوزه برق و IT در زنجان