فرار ‌جمعی سربازان‌ سعودی از یک پادگان مرزی + فیلم