آیت الله جنتی:‌ حتی اگر خسارت‌های فراوان را هم تحمل کنیم، اشکالی ندارد چون هسته‌ای بسیار مهم است