طراح سابق سری Uncharted پس از ۹ ماه باری دیگر به استودیو ناتی داگ پیوست