نژادفلاح:‌ عربستانی‌ها کذب می گویند/ به دنبال جنگ روانی هستند