ایران حمله تروریستی به‌نمازگزاران مسجد امام علی(ع)را محکوم کرد