کم‌لطفی مسئولان نهاد ریاست جمهوری به خبرنگاران همدانی