ماهینی: کی‌روش به خاطر شناخت قبلی دعوتم کرد/ مشکل پایان خدمتم حل شده است