کمیته فنی بین‌المللی مسابقات قرآن ایران تشکیل می‌شود