شرکت‌کنندگان مسابقات قرآن فردا به دیدار رهبری می‌روند