داعش در صفحه توئیتر خود عکسی از عامل حمله به مسجد ...