العهد: داعش مسئولیت حمله تروریستی قطیف عربستان را بر عهده گرفت