گزارش ایسنا از اختتامیه سی ودومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم