درخواست کمک گزارشگر ورزشی شبکه خبر برای یافتن پدر گُمشده‌اش