رییس سازمان خصوصی سازی: مدیران استیل آذین را خواستیم تا درباره سهامداران جدید صحبت کنند | سمند دولتی