ژاوی چرا به قطر می‌رود؟/ وسوسه کاپیتان بارسا با ریال‌ قطری