ژاوی چرا به قطر می‌رود؟/ وسوسه کاپیتان بارسال با ریال‌ قطری