مسافرت هوایی فقیرانه نخست وزیر یونان خبر ساز شد (+عکس)