رئیس سازمان اوقاف: مسابقات بین‌المللی قرآن برگ زرینی در تاریخ ایران است