کمیته فنی بین‌المللی مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود