اجرای گروه منتخب استان اصفهان در اختتامیه مسابقات بین‌المللی+فیلم