کُری‌خوانی کی‌روش با دستیارش/ بازیکن تیم ملی مصدوم شد