ترافیک نیمه‌سنگین در محور هراز/ ممنوعیت تردد خودروهای سنگین ادامه دارد