نمایش همدلی و همزبانی مردم و نیروهای مسلح در نماز جمعه این هفته شهر نصرآباد +عکس