گزارش تمرین تیم ملی/ از مصدومیت مدافع جوان تا پنالتی حاج صفی به فروزان