تیم اوت لوک مایکروسافت در حال کار برروی یک اپلیکیشن ایمیل چت گونه است