هردم از این باغ بری می‌رسد/ ایران خودرو و سایپا صاحب استقلال و پرسپولیس؟!