برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی رقم خورد/ تقدیر از اصحاب رسانه