تمرین تکراری کی‌روش و شوخی سرمربی و مدیرفنی تیم ملی