ملی‌پوشان در پایان 100 دقیقه پنالتی زدند/ نظم رسانه‌ای در تمرین‌ تیم ملی