گزارش وزارت کشور عربستان از حمله انتحاری به مسجد ...