جلسه سهامداران با پوری‌حسینی/پرسپولیس به استیل آذین رسید؟