برگزاری اختتامیه بازی‌های محلی «مشک و ملار» در سرآبننیز گچساران