انقلاب اسلامی تجربه‌ای جدید در طول تاریخ بشریت است